Technik Logistyk (KKZ) OGŁOSZENIE FIRMOWE

October 1, 2022 23:56 - Nauka i szkolenia - Toruń
199.00 zł
  • img
Szczegóły ogłoszenia
Szczegóły kierunku
Technik logistyk w ramach Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego to wspaniała możliwość, aby zdobyć kwalifikacje zawodowe lub zmienić zawód.
Wśród specjalistów na których w najszybszym tempie rośnie zapotrzebowanie na rynku pracy jest technik logistyk. Osoby zatrudnione w logistyce zajmują się procesami zaopatrzeniowymi, kupowaniem, dostawami i sourcingiem. Do ich zadań należy zarządzanie taborem, monitorowanie i kontrola łańcucha dostaw oraz organizacją gospodarki magazynowej. Aby sprawnie realizować zawodowe zadania technik logistyk musi posiadać specjalistyczną wiedzę z zakresu systemów informatycznych, planowania, finansów, marketingu, analizy finansowej i ekonomicznej, transportu, prawa krajowego i międzynarodowego oraz potrafić pracować w zespole.

Organizacja transportu [AU.32]
Zdobycie kwalifikacji w zawodzie technik logistyk zapewnia zdobycie umiejętności niezbędnych w czasie wykonywania zadań w centrach dystrybucyjnych i logistycznych, magazynowych i transportowych, w przedsiębiorstwach logistycznych, handlowych, spedycyjnych itp. Pracują zwykle jako koordynatorzy zaopatrzenia, zbytu, spedytorzy krajowi i zagraniczni. Są specjalistami w dziedzinie sprzedaży przygotowania prognoz popytu i zapewnienia podaży, planowania zakupów, handlu w tym handlu elektronicznego, obsługi klientów, zarządzania centrami dystrybucyjnymi. Pracują często jako administratorzy taboru i organizatorzy transportu. Technicy logistycy zajmują się optymalizacja procesów transportowych i logistycznych, często zajmując stanowiska kierownicze w łańcuchu procesów logistycznych. Rynek pracy dla specjalistów z zakresu logistyki i transportu jest rynkiem o jednym z największych współczynników wzrostu oraz poziomu wynagrodzeń. Perspektywy długoterminowe sprawiają, że jest to także jeden z najbardziej perspektywicznych zawodów.
Czego się nauczysz na kwalifikacji Organizacja transportu?
Po ukończeniu kursu będziesz umiał rozróżniać rodzaje gałęzi i infrastrukturę transportową. Dowiesz się jak sporządzić plan i opracować harmonogramy wykonania przebiegu procesu transportowego.
Nauczysz się dokumentowania realizacji procesów transportowo-spedycyjnych, a także planowania i organizowania procesów transportowo-spedycyjnych. Nie sprawi Ci trudności dobranie sposobu zabezpieczenia ładunku, czy zastosowanie przepisów prawa dotyczących procedur celnych.
Zdobędziesz wiedzę z zakresu mikro i makroekonomii, podstaw działalności jednostek administracyjnych i przepisów prawa w zakresie zawodu technik logistyk, podstaw pracy zespołowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.
Czas trwania nauki na kwalifikacji:
3 semestry


Ukończenie Kwalifikacyjnego Kursu Zawodowego umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.
Egzamin ten organizowany jest przez okręgowe komisje egzaminacyjne (OKE).
Po zdaniu egzaminu, Słuchacz otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, które uprawnia go do podjęcia pracy w zakresie wyuczonej kwalifikacji. Po uzyskaniu dwóch świadectw kwalifikacji przewidzianych dla danego zawodu, i pod warunkiem posiadania wykształcenia średniego (nie jest wymagane zdanie matury), osoba będzie miała możliwość otrzymania dyplomu zawodowego z tytułem technika w danym zawodzie.
102
Ponad 100 portali ogłoszeniowych w całej Polsce
2 minuty
Tylko tyle czasu potrzebujesz aby dodać do nich swoje ogłoszenie
17 zł
A jedynie tyle zapłacisz za oszczędność swojego czasu
Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Więcej o nich dowiesz się w naszej polityce prywatności.