modele BIM

222222 zł

Opis

MODELE BIM
BIM umożliwia koordynację między kosztorysowaniem, projektowaniem, budową i produkcją. Pozwala także producentom na tworzenie bardziej precyzyjnych komponentów poza zakładem. Minimalizuje to ilość odpadów, pozwala uniknąć nadmiernych zamówień i chroni zasoby naturalne. Modele BIM, które tworzymy w tej technologii również znacznie ułatwiają pracę projektantom.
Organizacja Narodów Zjednoczonych przewiduje, że do 2030 roku około 60% światowej populacji będzie mieszkać w miastach.
Miasta są ośrodkami rozwoju gospodarczego, ale przyczyniają się również do 70% emisji CO2. Przeludnione miasta wywierają ogromną presję na infrastrukturę i usługi. Ale jak BIM może rozwiązać ten problem?
BIM pozwala maksymalnie wykorzystać ograniczone zasoby. Według ECSO Building Information Modeling of the Construction Sector Report, pełna cyfryzacja budownictwa niemieszkaniowego prowadzi do rocznych oszczędności kosztów od 13% do 21% na etapie projektowania i budowy oraz od 10% do 17% na etapie eksploatacji. Szpitale, szkoły, mieszkalnictwo, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, elektryczność, tereny zielone, infrastruktura, lista jest nieskończona…
Ponadto BIM w postaci technologii cyfrowych bliźniaków może również pomóc w planowaniu urbanistycznym i zarządzaniu ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi (Cel 11B). Cyfrowe bliźniaki to częsty temat COP26.

https://bimally.pl/bim-ally-toolbox/modele-bim/
https://bimally.pl/bim-ally-toolbox/modele-bim/

Udostępnij:

Skontaktuj się z autorem ogłoszenia

rrr

March 8, 2023 14:17
Telefon kontaktowy: 999
Przy kontakcie zaznacz, że pozyskałeś go ze strony wtoruniu.com
Możesz też wysłać tradycyjną wiadomość e-mail:

POUCZENIE:

Administratorem Państwa danych osobowych przekazywanych w niniejszym formularzu jest A.COM Krzysztof Sroka, ul. Rolnicza 2 lok. 62, 33-100 Tarnów, NIP: 8731369267.

Rozwiń ciąg dalszy

Jeżeli złożyłeś oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w każdej chwili masz prawo cofnąć tą zgodę. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Dane osobowe przetwarzane na podstawie powyższej zgody mogą być wykorzystywane w celu:
1) świadczenia usług drogą elektroniczną (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO),
2) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
3) w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów:
1) podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu;
2) partnerom handlowym, których oferta uzupełnia naszą ofertę;

Nie przekazujemy Twoich danych poza teren EU/EOG.

Twoje Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane od momentu ich uzyskania przez Administratora Danych Osobowych do czasu obowiązywania umowy zawartej Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:
1) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
2) wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
3) marketingowych do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały.

Warto pamiętać, że masz prawo wniesienia skargi do UODO gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Przysługuje Ci prawo:
1) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii;
2) do sprostowania (poprawiania swoich danych);
3) do usunięcia danych;
4) do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
5) do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
6) do przenoszenia danych;
7) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znajdziesz Użytkowniku na naszej stronie internetowej w polityce prywatności. Podanie danych jest dobrowolne ale ich nie podanie będzie równoznaczne z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, brakiem możliwości realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną.

Zgłoś naruszenie lub problem z tą ofertą

Ogłoszenie archiwalne

Ta oferta jest już nieaktualna a możliwość kontaktu z autorem ogłoszenia jest niedostępna.

Jesteś autorem tego ogłoszenia?

Promuj ogłoszenie Edytuj
Loading...